Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam...,,

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

Választási malac

E-mail Nyomtatás PDF

Választási malac eladó! 10 000 ft/db áron

Érdeklődni: 0647/330075 telefonszámonKéptalálat a következőre: „malac”

 

nyolcadikosoknak

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves nyolcadikosok!

2020/2021. tanévben meghirdetett ágazatok, szakmák:

Mezőgazdasági ágazat:

Technikum (5 éves) érettségit és szakmát adó

- Mezőgazdasági technikus

Szakképző évfolyamon (3 év 2 év érettségire felkészítő)

- Gazda

Élelmiszeripari ágazat:

Technikum (5 éves) érettségit és szakmát adó

- Húsipari technikus

- Tejipari technikus

Szakképző évfolyamon (3 év 2 év érettségire felkészítő)

- Hentes és húskészítmény készítő

- Tejtermék készítő

Turizmus és vendéglátás ágazat:

Szakképző évfolyamon (3 év 2 év érettségire felkészítő)

- Szakács

Mezőgazdasági ágazat

A mezőgazdasági szakmákban a technikai fejlődéskövetkeztében egyre nagyobb szerepet tölt be a

gépesítés, automatizálás. Az ágazatban a technikai vívmányok és a kétkezi munka szépsége ötvöződik.

Együtt található meg benne a legkorszerűbb gépesítés, digitalizáció és a hagyományos kézműves gazdálkodás.

A mezőgazdasági termelés és szolgáltatások az élővilággal, az élőlényekkel való foglalatosságot

jelentik – a természeti, biológiai meghatározottságaik miatt – sajátos feltételeket teremtenek nagy kihívást jelentenek az innovációk (vagyis újítások és új eljárások) gyakorlati elterjesztése és elterjedése számára. A területhez tartozik a növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság gépesítése, vadgazdálkodás és halászat, földmérés, valamint térinformatika, amelyek mind a termelés/termesztés mind a szolgáltatások sokszínűségét kínálják.  A legszélesebb érdeklődésnek is megfelelnek.

Intézményünkben mezőgazdasági területen technikus (5 éves) képzésben indítható szakma:

MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS

ÉVES KÉPZÉS 3 ÉVES KÉPZÉS

Mezőgazdaság ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány.

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a

növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére.

KOMPETENCIAELVÁRÁltalános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás. Csoportmunka keretében

vezetői képességek megléte, gyors és hatékony döntések meghozatala, a

modern technológiák megismerésének, alkalmazásának képessége.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet

folytat;

piackutatáson alapulóan megtervezi, elindítja vállalkozását;

anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytat;

beállítja, ellenőrizi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott

erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai

berendezéseket;

a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési

feladatait elvégzi;

a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését elvégzi;

környezetkímélő termelési technológiákat alkalmaz;

a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzi;

mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását

végzi.

Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban

használatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után

vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés

minőségi irányításához.

Megjegyzés: T kategóriás jogosítvány megszerzését biztosítjuk

Intézményünkben mezőgazdasági területen szakképző (3 éves) képzésben indítható szakma:

GAZDA

Mezőgazdaság ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható szakmairányok: Állattenyésztő szakmairány, Növénytermesztő szakmairány, Lovász szakmairány.

A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói

tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás, önálló munkavégzés, a

természet és az állatok szeretete, jó állóképesség, gyors döntések

meghozatalának képessége.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEzik

talaj-előkészítést, vetést végez;

a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátja;

növényápolást végez;

élelmezési célra termesztett növényt betakarítja, tárolja;

takarmánynövényt betakarítja, tartósítja, tárolja;

gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellát;

tartástechnológiai feladatokat végrehajt;

állatot takarmányoz, szaporít;

állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajt;

mezőgazdasági gépet karbantart, üzemeltet, valamint kezeli a precíziós

gazdálkodást segítő elektronikai berendezéseket;

épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez;

környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betart és betartat;

vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végez;

önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a szabadban dolgozni, szereti az állatokat,

a természetet. A modern családi gazdaságok fő munkaereje a gazda, aki

tudásával, hozzáállásával működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy

ötleteivel, tanácsaival munkaerőként vesz részt a gazdaságok életében.

Megjegyzés: T kategóriás jogosítvány megszerzését biztosítjuk

Élelmiszeripari ágazat

Az élelmiszerek a legfontosabb, naponta felhasznált termékek. Számos élelmiszerfajta létezik, ezek fajtái és számuk folyamatosan nő. A sokszínű kínálat biztosítása az élelmiszer-előállítók feladata. A fejlődés folyamatos, de meg kell őrizniük a hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatos tudást is. Magyarország híres az élelmiszeriparáról és hagyományos élelmiszeriről. Gondoljunk híres borainkra, a téli szalámira, édességeinkre stb. Nem is hinnénk, hogy mennyi munka és szaktudás szükséges a mindennapi élelmiszereink megfelelő minőségű előállításához. Az élelmiszeripartól elvárjuk, hogy az élelmiszerek tartalmasak, egészségesek, finomak és egészségünkre biztonságosak legyenek. Az élelmiszerekkel szembeni elvárások rohamosan változnak és emelkednek. A fogyasztók igényeinek megfelelő élelmiszereket csak jól képzett szakemberek tudják biztosítani. A minőségi élelmiszer-előállítók számára mindig biztosított a megbecsülés és a biztos munkahely. Élelmiszeripari szakmákat tanulók számára egy sokszínű, érdekes tudás nyílik meg.

Intézményünkben élelmiszeripari területen technikus (5 éves) képzésben indítható szakma:

Tejipari technikus

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A tejipari technológiák irányítása nagyon összetett ismereteket igényel. A jól képzett tejtermék készítő tudásának köszönhetően ízletesek a sajtok, népszerűek a tejdesszertek (pl. Túró Rudi). A tejipari technikus feladata a

középszintű termelés vezetése kis- és nagyüzemekben vagy laboratóriumokban. Önállóan old meg műszaki és technológiai feladatokat a gazdaságossági elvek, a tűz- munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembevételével.

Részt vesz az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, a tárolási és csomagolási munkákban.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Pontosság, megbízhatóság, színlátás, ízérzékelés, kommunikációs képességek,

csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

tejtermékeket önállóan állít elő;

átveszi és elsődlegesen kezeli a tejipari alapanyagokat;

előállít tartós és tartósított tejkészítményeket;

feldolgozza a tejipari melléktermékeket;

minősíti a tejtermékeket;

középszintű vezetői feladatokat lát el;

a különböző tej és tejtermékeket állíttat elő a beosztottjaival.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, az irányítást, szervezést.

Azoknak, akiket érdekel, hogy a tej hogyan alakulhat át jó minőségű és ízletes

tejtermékekké.

Húsipar technikus

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű

szakképzettség megszerzésével zárul.

A húsipari technikus szaktudásával a húsok és hústartalmú élelmiszerek biztonságosan jutnak a fogyasztókhoz Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak

minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában,  tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt a hús- és baromfifeldolgozás területén. A technikus képesítés birtokában jó áttekintőképességgel, irányító képességgel és az ehhez szükséges magasabb szintű szakmai tudással kell rendelkezniük.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Megbízhatóság, önállóság, pontosság, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

átveszi az alapanyagokat, minősíti, tisztítja, kezeli, minőségüket ellenőrzi;

elvégzi a gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat a késztermékeket

ellenőriz és minősít;

beállítja, ellenőrzi és üzemelteti a technológiai berendezéseket, gépeket;

a gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat lát el;

megszervezi az üzem víz- és energia-gazdálkodását;

részt vesz minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységekben.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos

és korszerű húskészítmények összeállítása, elkészítése.

Intézményünkben élelmiszeripari területen szakképző (3 éves) képzésben indítható szakma:

Hentes és húskészítmény-készítő

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével

zárul.

A hentes az egyik legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező szakma. A hentes munkájának köszönhető, hogy a vágóállatok, a baromfik konyhakészen,  feldolgozva kerülhetnek az üzletek pultjaira. A hentes készíti a húskészítményeket is, ilyenek pl. kolbászok, felvágottak, szalámik, virslik stb. A hentes és húskészítmény készítő szaktudásával a húsok és hústartalmú élelmiszerek biztonságosan jutnak a fogyasztókhoz. A hentes nem csak feldolgozza a húsokat, de szakszerűen ki is szolgálja a vásárlóit.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, megbízhatóság, ízérzékelés, kézügyesség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

átveszi a munkaterületet;

felméri, előkészíti a szükséges anyagokat, eszközöket;

elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végez;

darabolást, csontozást végez;

másodlagos feldolgozást végez;

félkész- és késztermékeket készít;

hőkezelt húskészítményeket gyárt;

sózott, pácolt húskészítményeket gyárt;

befejező műveleteket végez;

gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet;

alapméréseket végez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos

és korszerű húskészítmények összeállítása, elkészítése, és szeret emberekkel

foglalkozni.

Tejtermékkészítő

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A tej és tejtermékek táplálkozásunk alapvető részét alkotják, értékes tápanyagokat tartalmaznak. Jól ismerjük a mondást, hogy a tej élet, erő és egészség. A tej feldolgozása során készülnek a sajtok, joghurtok, kefírek, túrók,

tejszínek, tejitalok, reggeli italok, tejdesszertek stb. A tejipari technológiák

irányítása nagyon összetett ismereteket igényel. A jól képzett tejtermékkészítő

tudásának köszönhetően ízletesek a sajtok, népszerűek a tejdesszertek

(pl. Túró Rudi), és hosszan megőrzi a minőségét a tej.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Állóképesség, megbízhatóság, elköteleződés, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

elvégzi a tej tisztítását, fölözését, zsírtartalmának beállítását,

homogénezését, pasztőrözését, hűtését;

megvalósítja a pasztőrözött tejféleségek, tejkészítmények és tejszínkészítmények gyártásának műveleteit;

vaj- és vajkészítményeket gyárt;

natúr és ízesített friss sajtokat, ömlesztett sajtokat, sajtkészítményeket, érlelt

sajtokat készít különböző állatok tejének felhasználásával;

az alapanyagokat átveszi, minősíti, tisztítja, kezeli, minőségét ellenőrzi,

tárolja, előkészíti;

túrót gyárt különböző állatok tejének felhasználásával;

sajtféleségeket darabol, szeletel, csomagol, túrót adagol, csomagol.

Ajánlott minden fiatal számára, aki úgy tekint a tejre, mint az egyik legfontosabb

élelmiszerre, és érdekli, hogy a tej hogyan alakulhat át jó minőségű és ízletes

tejtermékekké.

Turizmus-vendéglátás ágazat

Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá

érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőséget biztosít. Tanulmányok során a hagyományos magyar vendégszeretet fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják.

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak, emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turizmus és a kreatív turizmus világába is.

A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a

legkeresettebb szakmákat sajátítják el.

Intézményünkben turizmus – vendéglátás területen szakképző (3 éves) képzésben indítható szakma:

Szakács

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe van az étkezésnek,

így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel. A vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó

kommunikációs készség, a szakma és a kollégák iránt tanúsított alázat, jó

problémamegoldó képesség, kreativitás, együttműködő képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, tálal, díszít a

szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembevételével;

előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt végre;

árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;

betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;

anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott javakért;

a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza;

képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani.

Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni. Folyamatos

fejlődésre és változatos munkára vágynak. A jó szakács egyénisége

felismerhető az általa készített ételben.

Valamennyi területen:

- egészségügyi alkalmassági szükséges

- kollégiumi ellátást biztosítunk

- gyakorlati helyet biztosítunk

- Mezőgazdasági ágazaton tanult szakmákhoz a T kategóriás jogosítvány megszerzését biztosítjuk

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYET TANULÓINK SZÁMÁRA AZ ISKOLA SAJÁT KOLLÉGIUMÁBAN BIZTOSÍTUNK.

EGYÉB INFORMÁCIÓK: ISKOLÁNK FOGADJA A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓKAT, VALAMINT A PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKAT. A JELENTKEZÉSI LAPHOZ A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYT

Módosítás dátuma: 2019. október 17. csütörtök, 10:13
 

Nyílt nap

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves 8. osztályosok!A képen a következők lehetnek: szöveg


A Bárczay-ban nyílt nap: 2019. október 15-én kedden 8 órától

Segítséget nyújtunk, választ adunk a hogyan továbbra.
Útmutatót adunk a jövő évben bekövetkező változásokhoz. Bemutatjuk az új OKJ-s szakmáinkat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk:)
LÉGY TE IS BÁRCZAY-S!
A képen a következők lehetnek: egy vagy több ember és álló emberek

 

TÖKFesztivál

E-mail Nyomtatás PDF

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, túra/szabadtéri

 

 

Dömdöm már több mint 200 kilós, de Hédi se kicsi, eléri a 120-at. Gyönyörűek, gömbölyűek, narancssárgák, a sátor alatt „szaunáznak”. Megszakad a szívem értük, de ma le kell vágni őket a szárról, mert szombaton versenyre utaznak.

Pappné Juhász Zsanett tanárnő meséli mindezt, miközben az iskola épülete mögé érünk, a fóliasátorhoz. Ott pihen ugyanis az intézmény két nevezetessége, a két hatalmas, narancssárga tök, melyek még az utolsó órákban is szívják magukba az éltető vizet és napfényt. Hivatalos nevükön Atlantic giantek, de egyébként takarmánytöknek termesztik őket. Ezekből azonban nem az állatok ebédje lesz, hanem versenyre indulnak, méghozzá a Rácalmási Tökfesztiválra.

A tökkirály

Az abaújszántói Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban jártunk a napokban, mert kiderült, az idén sikerült akkora tököket termeszteniük, hogy esélyesek lehetnek a Legtökösebb Középiskola cím elnyerésére. A gigantikus tökök gondozója Pappné Juhász Zsanett volt és két tanítványa, Gáspár Márk Sándor, valamint Szabó Tamás.

– Történetünk két évvel ezelőtt kezdődött iskolánkban, amikor tanórai kereteken belül ismerkedtünk meg a tökter­mesztéssel – mondja Zsanett. – Tanórán felmerült az óriástök mint alternatív, hazánkban is termeszthető fajta.

Részletesebben tájékozódtunk az interneten, ahol rátaláltunk a magyarországi „tökkirályra”, Keszler Lászlóra. Ő már 400-450 kilós tökökkel nevez az országos versenyre. László szívélyesen fogadta érdeklődésünket, és készségesen segített a termesztéssel kapcsolatos információk megosztásában.

– Az első évben háztáji körülmények között saját kertjükbe ültették ki a magokat a diákok. Sajnos az akkori tapasztalatlanságunk és a kedvezőtlen időjárási feltételek nem tették lehetővé, hogy akkora méretű tököt neveljünk, amellyel már indulni tudtunk volna a tökfesztiválon. Akkor még csak egy harminckilós termést tudtunk nevelni. Idén azonban nagyobb erőbedobással vágtunk neki a termesztésnek. Előnevelt palántákat ültettünk ki az iskola udvarán újonnan épített fóliasátorba. Az elmúlt hónapokban rengeteg munka és idő befektetésével sikerült olyan eredményt elérnünk, amellyel már indulhatunk a Rácalmási Tökfesztiválon – sorolja lelkesen a tanárnő. Közben megsimogatja a jókora terméseket. Dömdöm aranyérmet hozhat, de a versenyre elviszik Hédit is, mert hátha felfér valamelyik dobogóra. A tökfesztiválon ugyanis több kategóriában indulnak a kerekded termések. Lehet, hogy Hédinek esélye van a legszebb formájú tök cím elnyerésére.

HIRDETÉS

A tanárnő és két tanítványa közösen mesélik el, hogy bizony nem volt egyszerű felnevelni a hatalmas tököket. A nyári szünetben mindennap jönni kellett hozzájuk, locsolni őket reggel és este. Márk Miskolcról, Tamás pedig Legyesbényéről utazott Abaújszántóra a siker érdekében, összesen 27-szer.

Rengeteg munka

A magot Márk nevelgette palántává a 7. emeleti lakásukban. Ezután kerültek a fóliasátorba. A két palánta rohamosan nőtt, és össze-vissza kanyarodó szárai, valamint hatalmas levelei hamarosan elfoglalták az egész fóliasátrat. Kaptak szerves trágyát, műtrágyát, NPK-trágyát, levéltrágyát, algás készítményeket, de káliumtrágyát is, ami az érést segítette elő. Tehát volt munka bőven.

– Nagy izgalommal megyünk a versenyre. A szállítás nem lesz könnyű, hiszen targonca és raklap kell a nagyobb tök megemeléséhez. A férjem szállítja majd a fesztivál helyszínére. Óriási dolog, hogy egy kis iskolában ilyesmivel foglalkozunk, ezután ez lesz a védjegyünk. Köszönet a két szorgalmas diákomnak, a családomnak, az iskolának, hiszen mindannyiunknak nagy részük volt a sikerben – mondja a tanárnő.

Hírnevet szerezni

Tamás annyit tesz hozzá, hogy nagyon örül az eredménynek, büszke arra, hogy kitartó munkájuk meghozta a gyümölcsét. Azért vállalta nyáron is gondoskodást, mert kíváncsi volt, mi lesz a kis palántákból. Ők egyébként otthon, családi vállalkozásban 200 húsmarhát tenyésztenek, úgyhogy a mezőgazdasági munkának már a gyakorlati részét is jól ismeri.

Márk is boldog, hogy a tökök ekkorára nőttek. Mint fogalmazott, próbálnak mindig valamilyen újdonsággal hírnevet szerezni az iskolának. Ő maga például kiválóan szerepelt országos szakmai versenyeken is. 2018-ban első helyezett lett, 2019-ben pedig ötödik. Nagymamája galvácsi kertjében gazdálkodik, vannak gyümölcsfái és konyhakertje. Ott is szeret kísérletezgetni. Termett már 3 kilós zellere és 60 centis zöldbabja.
Tamás és Márk is állattenyésztő és állategészségügyi technikusnak tanul.

 

Menő Menza a Bárczay-ban

E-mail Nyomtatás PDF

Pályázó neve

"Szántói Gazdász" Alapítvány

Projekt címe

Menő Menza a Bárczayban

Szerződés száma

EFOP-1.8.5-17-2017-00149

Támogatás összege (Ft)

18 244 200

Támogatás mértéke (%)

100

A projekt megvalósításának kezdete

2018.03.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje

2019.02.28.

 

 

A projekt rövid bemutatása:

A Szántói Gazdász Alapítvány célja, hogy az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően hatékonyan segítse a Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak fejlődését, életét. Ennek keretében alkalmas felvállalni olyan projektek megvalósítását, amelyek a gyermekek neveléséhez kiegészítő módon járulnak hozzá, a kognitív ismeretekkel ellentétben a preventív célú életvezetési kompetenciák elsajátítására, mindennapokba való beépülésére helyezve a hangsúlyt. „Menő Menza a Bárczayban” című pályázat tökéletesen megfelel ennek, hiszen hozzásegíti a köznevelésben részt vevő gyermekeket az egészséges táplálkozáshoz szükséges tudás és készségek megszerzéséhez, a szülők bevonásával pedig hosszú távú hatást vált ki. A projekt hozzájárul továbbá a gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javításához is.

 

A projekt célcsoportja az Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium tanulói és szüleik. A megvalósításban közreműködő személyek ismerik a célcsoport tagok élethelyzetét, életkörülményeiket, mindannyian tisztában vannak a hátrányos helyzetből adódó nehéz sorsokkal. A Szántói Gazdász Alapítvány ezzel a projekttel szeretne a célcsoport tagok számára biztosítani olyan lehetőségeket, amelyeket sem a családok, sem az iskola nem lenne képes megteremteni. A projekt rövid távú célja a célcsoport igényeinek megfelelő program összeállítása, hosszú távon pedig cél, hogy uralkodóvá váljon az a szemlélet, amely szerint az egészség menő, azaz érték, amelyet folyamatosan óvni és vigyázni kell, méghozzá preventív módon. A projekt tervezésébe a célcsoport bevonása megtörtént, osztályfőnöki órákon és szülői értekezleteken mindenki elmondhatta véleményét és igényeit, amelyeket a tervezés során figyelembe vettünk.

 

Mindezek alapján az alábbiak megvalósítását tervezzük:

- Mindennapi étkezési szokások felmérése, kiértékelése,

- Dietetikus foglalkoztatása, szakmai tanácsadás biztosítása

- Tájékoztató napok családokkal havi rendszerességgel,

- Főzőversenyek és Egészségnapok,

- Ép testben ép lélek előadássorozat ismeretterjesztő jelleggel,

- Egészséges élelmiszerek kampány, amely a dietetikus tanácsadó segítségével alapos felkészültséget ad és ehhez kapcsolódó tájékoztatókat,

- Beruházás keretében az étkeztetés körülményei javulnak, több évre megfelelő minőségű feltételeket biztosítanak a gyermekétkezetéshez. Eszközlista szintén a projekt előkészítésének részeként került a célcsoport igényeinek figyelembe vételével kialakításra.

 

A projekt megvalósításáért 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető felelős. A szakmai megvalósításban dietetikus szakember mellett részt vesznek szakpedagógusok, valamint szakirányú végzettséggel és tapasztalattal rendelkező előadók. A kiválasztott személyek önéletrajzait mellékeltük. A projekt hozzájárul az Alapítvány szerepének erősödéséhez. Az Alapítvány jelenleg nem vesz részt más projekt megvalósításában.

 

 

Módosítás dátuma: 2019. szeptember 02. hétfő, 18:57
 

Információk

E-mail Nyomtatás PDF


FONTOSABB INFORMÁCIÓK A DIÁKOK RÉSZÉRE


 

 

Javító-, Osztályozó-  különbözeti vizsga: 2019. augusztus 27-28. 8.00 -tól

Nyári vezetői ügyelet: minden héten szerdán 8:00-13:00 óráig

Ügyintézés minden nap a titkárságon: 8:00-13:00 óráig személyesen vagy 06/47 330-075 telefonszámon, vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen

 

Minden Bárczays-nak kellemes nyarat kívánunk:)Képtalálat a következőre: „vakáció”

Módosítás dátuma: 2019. június 20. csütörtök, 20:32
 

Szakmá Éjszakája

E-mail Nyomtatás PDF

Szakmák éjszakája keretén belül sikerült minél szélesebb körben bemutatni a mezőgazdaság különböző ágazatait.


Köszönet a résztvevőknek: Megyaszói-, Rátkai-, Monoki-, Tállyai-, Erdőbényei-, Abaújszántói általános iskolásoknak.Abaújszántói óvodásoknak

Programok:


Parasztolimpia, Csontvázszelfi, Bárczay Toldija, Tojásfestés, Gomolyakészítés, Állatsimogató, Lovaglás, Traktoros ügyességi, Veterán és korszerű traktorok- munkagépek bemutatója

A képen a következők lehetnek: 3 ember, , mosolygó emberek, fa és túra/szabadtéri


Köszönet a támogatóknak, kiállítóknak: Németh Gábor és fiainak, Csernyiczki Tibornak, Meczkó Péter és fiainak, Kurilla Gabona Kft- Kurilla Csabának, Randli Lászlónak, Abaújszántói Önkormányzatnak, Hernádszentandrás dolgozóinak, Mézes Gergőnek, Vizi Károlynak,Kardos Viktornak, Kardos Attilának,Nyíri Dominiknak, Bodnár Dánielnek, Takács Balázsnak, Palombi Krisztiánnak, Gáspár Márknak, Polgárőrségnek és valamennyi diákunknak, kollégának akik a szervezésben részt vettek.


A képen a következők lehetnek: 2 ember, , mosolygó emberek, fa, túra/szabadtéri és természet

Módosítás dátuma: 2019. május 28. kedd, 08:39
 

Érettségi vizsga ideje

E-mail Nyomtatás PDF

 

2019. májusi – júniusi érettségi vizsgák

Képtalálat a következőre: „érettségi kép”

Gyülekező minden vizsganapon 7,30-kor az iskola aulájában!!!

 

Tantárgy

Dátum

Vizsga ideje

Megosztás

SNI tanulók esetén

Magyar nyelv és irodalom

2019. május 06. (hétfő)

240 perc

8,00 – 12,00

90 + 150

+60 perc

Matematika

2019. május 07. (kedd)

180 perc

8,00 – 11,00

45+135

+60 perc

Történelem

2019. május 08. (szerda)

180 perc

8,00 – 11,00

összefüggő

+60 perc

Angol nyelv

2019. május 9. (csütörtök)

180 perc

8,00 – 11,00

60 + 30 (15 perc szünet) 30 + 60

+60 perc

Német nyelv

2019. május 10. (péntek)

180 perc

8,00 – 11,00

60 + 30 (15 perc szünet) 30 + 60

+60 perc

Biológia

2019. május 14. (kedd)

120 perc

8,00 – 10,00

összefüggő

+60 perc

Mezőgazdasági alapismeretek

2018. május 15. (szerda)

120 perc

8,00 – 10,00

összefüggő

+60 perc

Módosítás dátuma: 2019. május 28. kedd, 08:43
 

nyolcadikosok felvételi listája

E-mail Nyomtatás PDF

Nyolcadikosok felvételi listája

 

 1. 0054 72463207279
 2. 0054 72463736213
 3. 0054 72443099316
 4. 0055 72438271754
 5. 0055 72443110899
 6. 0055 72463037473
 7. 0055 71654138837
 8. 0055 72443098444
 9. 0055 72463043603
 10. 0056 72463207279
 11. 0056 72443098687
 12. 0056 72443093798
 13. 0056 72458223306
 14. 0056 72452012716
 15. 0056 72443105727
 16. 0056 72458228008
 17. 0056 72458229696
 18. 0056 72443099316
 19. 0056 72443094946
 20. 0056 72443098444
 21. 0056 72443105315
 22. 0033 72463744420
 23. 0033 72463736213
 24. 0033 72458532983
 25. 0033 72454671479
 26. 0033 72460365185
 27. 0033 72443106798
 28. 0033 71443096628
 29. 0033 72376728771
 30. 0033 72459951493
 31. 0034 72463736213
 32. 0034 72460354501
 33. 0034 72460327700
 34. 0034 72458532983
 35. 0034 72463043603
 36. 0034 72463037473
 37. 0034 72459705210
 38. 0034 72460308607
 39. 0034 72452008562
 40. 0034 72460349969
 41. 0034 72443096628
 42. 0034 72376155041
 43. 0034 72459951493
 44. 0034 72443101782
 45. 0034 72443097545
 46. 0034 72455036560
 47. 0035 72466785436
 48. 0035 72463736213
 49. 0035 72458532983
 50. 0035 72452014541
 51. 0035 72452013992
 52. 0035 72459951493
 53. 0035 72515366789
 54. 0036 72460364016
 55. 0036 72448400372
 56. 0036 72460339701
 57. 0036 72463744420
 58. 0036 72460362782
 59. 0036 72460354501
 60. 0036 72460327700
 61. 0036 72452014541
 62. 0036 72460309972
 63. 0036 72452013992
 64. 0036 72460297521
 65. 0036 72460308607
 66. 0036 72460365185
 67. 0036 72443092001
 68. 0036 72460349969
 69. 0036 72460361838
 70. 0036 72443101782
 71. 0036 72456749801
 72. 0037 72458223306
 73. 0037 72458228008
 74. 0037 71620713742
 75. 0037 72458532983
 76. 0037 72458229696
 77. 0037 72443094946
 78. 0038 72460364016
 79. 0038 72460362782
 80. 0038 72453051183
 81. 0038 72460346724
 82. 0038 72443093170
 83. 0038 72443098023
 84. 0038 72516716003
 85. 0038 72460329053
 86. 0038 72452014541
 87. 0038 72459949889
 88. 0038 72452013992
 89. 0038 72456753288
 90. 0038 72378487407
 91. 0038 72443102322
 92. 0038 72456750508
 93. 0038 72443094946
 94. 0038 72443092001
 95. 0038 72443110496
 96. 0038 72443099316
 97. 0038 72456749445
 98. 0038 72376155041
 99. 0038 72443096628
 100. 0038 72460296936
 101. 0038 72362627759
 102. 0038 72366265308
 103. 0038 72456750698
 104. 0038 72438271048
 105. 0038 72433519533
 106. 0038 72460339292
 107. 0038 72443101782
 108. 0038 71443097545
 109. 0038 72443108943
 110. 0038 72443100909
 111. 0038 72456756833
Módosítás dátuma: 2019. március 18. hétfő, 10:17
 


Oldal 1 / 4