Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam...,,

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

Felnőttképzés

E-mail Nyomtatás PDF

Aranykalászos gazdatanfolyam indul a Bárczay-ban!
10 %-os költséghányad 32 256 Ft befizetésével szakmai végzettség szerezhető.
Részletek:
TÁJÉKOZTATÓ!
Aranykalászos gazda (31 621 02) tanfolyamot indítunk
a Bárczay-ban!

Képzés helyszíne: Abaújszántó, Kassai út 22-24.

Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Képzés várható indítása: 2019. október 25.

A képzésben résztvevők 10%-os költséghozzájárulással szerezhetnek szakmai végzettséget!
Aranykalászos gazda esetén: 32 256 Ft/fő

Mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó vagy élelmiszer-feldolgozó tevékenységet végzők részére, akik természetes személy ügyfél esetén akár személyesen, akár az általa képzésre kijelölt alkalmazottja útján, valamint nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja útján, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján részt vehetnek a képzésen. A támogatás igénylő egy naptári évben kizárólag egy támogatott képzésre köthet szerződést.
A képzés megnevezése: Aranykalászos gazda
OKJ száma: 31 621 02
Nyilvántartásba vételi száma: E-000884/2014/A002
köre: részszakképesítés
formája: csoportos képzés

A képzés célja:

A részszakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
Olyan általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák elvégzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakemberek képzése, akik a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos környezetkímélő technológiákkal képesek elvégezni.

A képzésben történő részvétel bemeneti feltétele(i):
- Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az 56/2016.(VIII.19.) FM rendelet 3. mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
- Egészségügyi alkalmasság

A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket, amely az összóraszám 20 %-a
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele
- Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória)

Szakmai követelmélnymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
10997-16 Állattartás – szóbeli
10998-16 Növénytermesztés – szóbeli
10999-16 Kertészeti alapok – gyakorlati
11000-16 Mezőgazdasági géptan – gyakorlati
11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel – írásbeli
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartási, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztési, kertészeti, gépüzemeltetési és karbantartási feladatok végrehajtása
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Állattartás elméleti ismeretei
B) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytermesztés elméleti ismeretei
C) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelem, vállalkozás és ügyviteli ismeretek

Ingyenesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások: Előzetes tudásmérés
A képzésben résztvevők teljesítményellenőrzése: Modulzáró vizsgákon
A képzésben résztvevők teljesítmény értékelése: Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése: Igazolás modulzáró vizsgákról
A komplex vizsga szervezésének formái: Gyakorlati, szóbeli
Sikeres OKJ-s vizsgát követően megszerezhető dokumentumok: OKJ-s bizonyítvány

A képzés óraszáma: 480 óra
(192 óra elméleti + 288 óra gyakorlat (40 % elmélet – 60 % gyakorlat))

Érdeklődni: Jaskó Beáta szakmai vezetőnél 0647/330075 telefonszámon illetve emailban: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A projekt a Vidékfejlesztési Program „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című, VP1-1.1. 31 621 021-17 kódszámú felhívás 1844603224 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Információk


A 2019-es évben induló felnőttképzéseinkről részletes tájékoztatást kaphat ITT


Minőségpolitinánkat bemutató dokumentumok:

Engedélyezett képzéseink jegyzéke: E-000040/2013
Sorszám Képzési program pontos megnevezése OKJ szerinti azonosító száma Képzési programok nyilvántartásba-vételi száma
1 Aranykalászos gazda 31 621 02 E-000040/2013/A003
2 Mezőgazdasági munkás 21 621 02 E-000040/2013/A001
3 Állatgondozó 31 621 01 E-000040/2013/A002
4. Állattartó szakmunkás 34 621 03 E-000040/2013/A004
5. Gazda  34 621 01 E-000040/2013/A005
  • Vizsgajogosultsággal az alábbi OKJ-s szakképesítések vonatkozásában rendelkezünk:
OKJ szám Szakképesítés megnevezése
31 621 01 Állatgondozó
21 621 02 Mezőgazdasági munkás
31 621 02 Aranykalászos gazda

Ügyfélfogadási rendje a következő:
Hétfőtől – Pétekig: 8:00 – 15:00
Cím: 3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24.

Telefon/Fax: 06/47 330-075

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Honlapunk: www.amszi.hu
Szakmai vezető: Jaskó Beáta

Módosítás dátuma: 2019. szeptember 15. vasárnap, 13:45
 

Szakmai és érettségi vizsgák

E-mail Nyomtatás PDF

Szakmai és érettségi vizsgákGazda vizsga ideje: 2019. május 16. 7.00-tól szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek

Szakmai vizsgakövetelmény és a szóbeli vizsga kérdések: ITT


 

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Írásbeli vizsga ideje: 2019. május 13. 8.00

szóbeli és gyakorlati vizsga ideje: 2019. június 12.

A szóbeli vizsga kérdések és a szakmai vizsgakövetelmény: ITT


 

Érettségi vizsga ideje: írásbeli 2019. május 6-tól

szóbeli vizsga: 2019. június 18-20.

Vizsgakövetelmények tantárgyanként:

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

Módosítás dátuma: 2019. május 28. kedd, 08:43
 

szántói gazdász himnusz

E-mail Nyomtatás PDF

Szántói gazdász himnusz

Nincsen a világnak még olyan csodája,

Mint mikor a szép szántói gazdász

Felül a lovára.

Felül a lovára, rágyújt pipájára,

Még a hétszentséges Atyaúristen is

Lemosolyog rája.

Lemosolyog rája, csókra áll a szája,

Hiszen Jézus Krisztus is

Szép szántón volt gazdász,

Fiatal korában.

Módosítás dátuma: 2019. március 15. péntek, 08:32
 

Letölthető dokumentumok, linkek

E-mail Nyomtatás PDF

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

  1. Kérelem bizonyítvány másolat kiadásához és Binyonyítványmásolatigényléséhez kapcsolódó segítség

 

Módosítás dátuma: 2019. március 15. péntek, 08:32
 

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

E-mail Nyomtatás PDF

 

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A program célja a rászoruló tanulók pénzbeli és mentori támogatása

 

ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ ALPROGRAM

Ki pályázhat?

Az a tanuló,

· aki nappali tagozaton, érettségit adó képzésben vesz részt

· akinek a 2017/2018. tanév végi átlaga legalább 2,50

· halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban részesül vagy hátrányos helyzetű

A szükséges dokumentumok:

· Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló jegyzői határozat

· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozat

· A többi esetben az illetékes hatóság által kiadott határozat

· Igazolás a család egy főre eső jövedelméről, amennyiben a Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat ezt nem tartalmazza (polgármesteri hivatal szociális osztálya, vagy jegyző, NAV igazolás)

· TAJ kártya

· Adókártya

· Bizonyítvány másolat

 

Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlag figyelembe vételével:

Út az érettségihez alprogram

Tanulmányi átlag min

Tanulmányi átlag max

Ösztöndíj összege

2,5

2,99

8 000,- Ft/hó

3,0

3,49

9 500,- Ft/hó

3,5

3,99

11 000,- Ft/hó

4,0

4,49

13 000,- Ft/hó

4,5

5,0

15 000,- Ft/hó

 

 


ÚT A SZAKMÁHOZ ALPROGRAM

A pályázat célja:

Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai, szakközépiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.

A tanuló mentori támogatásban és előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül

 

tanulmányi átlag

tanulmányi ösztöndíj (Ft/hó)

2.00-3,30

7.000

3,31-4,20 10.000

4.21-5,00 13.000

 

 

Ki pályázhat?

Az a tanuló, aki

· szakközépiskolai tagozaton nappali rendszerű képzésben vesz részt

· halmozottan hátrányos helyzetű (ide tartozik a nevelésbe vett és az utógondozói ellátásban részesülő tanuló is), vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű.

A szükséges dokumentumok:

· Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló jegyzői határozat

· Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozat

· A többi esetben az illetékes hatóság által kiadott határozat

A pályázati űrlapok kitöltésére szeptemberben lesz lehetőség. 

 

Módosítás dátuma: 2018. július 04. szerda, 20:05
 

Határtalanul 2018

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Érdeklődők!

 

Iskolánk részt vett az idei Határtalanul projectben. Az erről készült beszámoló olvasható ITT

Videóbeszámolónkat is megtekinthetik ITT 

Módosítás dátuma: 2018. június 06. szerda, 11:07
 

Bemutatkozó

E-mail Nyomtatás PDF

 


Bemutatkozó filmünk: https://www.youtube.com/watch?v=Eqi-3UY-QQk&feature=youtu.be


Futó pályázataink:


  • ~ EFOP-1.8.5-17-2017-00149 MENŐ MENZA

  • ~ EFOP-3.1.10-17-2017-00014 Fokról-fokra - pályaválasztást támogató programban 16 fő vesz részt
  • ~ HAT-17-02-2017-00117-HATÁRTALANUL programban a Rákóczi szövetség 200.000 Ft-al támogatta iskolánk utazását Rimaszombatra.


 


Módosítás dátuma: 2018. február 25. vasárnap, 12:36
 

HÍD program

E-mail Nyomtatás PDF

Tájékoztató a szakképzési HÍD-programról

A szakképzési HÍD-program olyan tanulóknak kíván új esélyt és szakképzési bekapcsolódási lehetőséget adni, akiknek az iskola korábban jellemzően kudarcélményt jelentett, akiknek tanulmányi előmenetele akadozott, illetve beilleszkedési nehézségeik adódtak, és emiatt nem fejezték be az általános iskola 7. vagy 8. osztályát, de betöltötték már 15. életévüket, ellenben nem múltak el 23 évesek.

Tájékoztató intézményünk HÍD II/20 hónapos programjáról

Intézményünk 20 hónapos szakképzési HÍD II. program szerint működő osztályokat indít, melynek során közismereti és szakmai oktatást nyújtunk. Ennek eredményes befejezését követően tanulóink az alapfokú tanulmányok befejezését bizonyító HÍD-tanúsítványt, illetve részszakképesítésről szóló szakközépiskolai bizonyítványt kapnak. Tanulmányaikat középfokú oktatási intézményekben folytathatják.

A Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 2019/2020-as tanévben Állatgondozó (31 621 01) rész-szakképesítésre irányuló 2 évfolyamos képzését.

Osztályaink kiscsoportos (8-12 fős) tanulói létszámmal működnek, melyeket a felzárkóztatás terén tapasztalt pedagógusaink vezetnek.

Általános felvételi és beiratkozási tájékoztatás

A szakképzési HÍD II. programba történő bekerülés jellemzően az általános iskola javaslatára történik, amely tájékoztatja a tanuló lakhelye szerint illetékes kormányhivatalt és fenntartó intézményét. Megszűnt tanulói jogviszony esetén (tehát nem tanköteles korú jelentkező esetében) a tanuló felvételét kiskorú esetén a szülő, nagykorú esetén a tanuló maga is kezdeményezheti. Mindhárom esetben csak szülői és személyes megjelenés, valamint a szükséges alapdokumentumok bemutatása és átadása után történhet meg a beiratkozás. A felvétel kezdeményezése az augusztusi javítóvizsgák előtt is lehetséges a nyári ügyeleti napokon.


 

Módosítás dátuma: 2019. augusztus 14. szerda, 19:03
 

Támogathatóság

E-mail Nyomtatás PDF

Tisztelt Támogatóink!

 

A Szántói Gazdász Alapítvány arculatváltás után újra támogatható! Szántói Gazdász Alapítvány adószám: 18406432-1-05

Alapítványunk továbbra is nyitott. Őszinte tisztelettel megköszönöm az eddigi támogatást.

Egyben kérek mindenkit, akik akarnak és tudnak segíteni, hogy az SZJA 1 %-os támogatásukat Szántói Gazdász Alapítvány 18406432 – 1 – 05. számú adószámra és egyéb adományaikat az Alapítvány 11734176 – 20001027 – 00000000. számú bankszámlaszámra utalják.

Bízva abban, hogy későbbiekben még több arra érdemes szántói „TEKIS” tanulónkat tudjuk jutalmazni, támogatásukat előre is köszönöm.


Farkas József
a kuratórium elnöke

Módosítás dátuma: 2017. december 10. vasárnap, 20:20
 


Oldal 2 / 4