Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam...,,

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Honlap

Iskolaalapítónk Dr. Bárczay János életpályája

Nyomtatás

Hittel végigjárt út

A szellemi alkotások egyetlen és igazi értékmérője az idő. Minden korban első helyen van a szellemi tevékenység produktumainak értékelése, jelen idejű minősítése. Valamennyi előttünk lévő korszakban sokszínű és mozgalmas tevékenység folyt ilyen téren, de mi, mai emberek csak egy-egy dolgot ismerünk a korábbi időkről. Azért van ez, mert az évek elteltével, az utókor csak igazán jó, értékes alkotásokra és alkotókra emlékszik. Az utód csak ezekkel foglalkozik.

Ezért van az, hogy most a figyelmünk középpontjába került dr. Bárczay János életútja, akinek kezdeményezésére, és tetszőleges cselekvésének hatására létrejött az abaújszántói mezőgazdasági szakképzés.

A Bárczay család egyike azoknak a legrégibb nemesi családoknak, melyek ősi fészke az Abaúj megyei felső és alsó Bárcza helység. Származásukat 1209-ig vezetik vissza, eredetük első írásos dokumentuma az 1277-ből való királyi oklevél. Címerüket Zsigmond királytól kapták 1424-ben. Több taguk viselt megyei hivatalt a XV. sz. - tól kezdődően. Volt közöttük Abaúj megyei alispán. Pest megye első alispánja, Abaúj megyében királyi táblai ülnök és megyei követ az országgyűlésben.

 

A XVIII. sz.- ban Abaúj vármegye leggazdagabb nemesei közé számláltattak.

Bárczay Ferenc Kazinczy legjobb barátja, akinél a nagy nyelvújító gyakran megszállt Göncruszkára utazván. A századforduló a család egyik ága Perén, a másik ága Abaújkérben élt. Az abaújkéri ágból származik dr. Bárczay János, az iskolaalapító, akiben a valamikori elödök összes progresszív tulajdonsága megjelenik. Bárczay János Abaújkérben született 1900. július 20-án. Édesapja Bárczay Ferenc abaújkéri földbirtokos, édesanya Szathmáry Király Ida felsőzsolcai földbirtokos.

Elemi iskoláit Abaújkérben végezte, érettségit a miskolci Római Katolikus Főgimnáziumban tett. Jogi tanulmányait Kassán és Miskolcon végezte, közben a debreceni gazdasági akadémiának is hallgatója volt. Államtudományból doktorált Budapesten. Katonai szolgálatra az I. világháború végén bevonult, s mint zászlós szerelt le.

1921-ben közigazgatási pályára lépett és Borsod vármegyében működött mint szolgabíró, illetve alispáni titkár.

1924-ben megválik a közigazgatástól s a család abaújkéri birtokát, vezeti 1932-ig, de ez idő alatt is részt vett a közéletben, különböző szervezetekben és egyesületekben dolgozik.

A harmincas években a politkusi pályára lépve több országos szövetségnek, egyesületnek és szakmai érdekképviseleti szervnek lesz az elnöke vagy alelnöke, és a Kassán megjelenő Felvidéki Újság főszerkesztője.

1942-ben kinevezik árvízvédelmi kormánybiztosnak, s ebből a helyzetből adódóan kezdeményezi a Torna folyó szabályozását. Közéleti szereplése idején keveset tartózkodik a családi birtokon, de ebben az időben fejleszti szülőföldje házár, amelyet 1938. március 15-én adtak át.

1938-ban megkezdte a mai szakközépiskola építtetését. Tervezte – a hely kijelölése már meg is történt- Abaújkér és Abaújszántó között egy kórház építését.

A német megszállás törte mez ezt a pályát, 1944 március 19. után lemond tisztségéről, s visszaköltözik Abaújkérbe és gazdálkodik. A birtokot 1947-ben államosítják, így Budapestre megy, ahol elektroműszerész szakmunkás-bizonyítványt szerez és az Egyedi Kismotorgyárban dolgozik mint a próbaterem vezetője.

Családjával együtt 1951-ben a Szolnoki megyei Jászdózsára kitelepítik, s ott mint a Torna folyó gátőre dolgozik 1964-ig.

Ezután családjával együtt Budapesten telepszik le, s nyugdíjasként a Budapesti Történeti Múzeumban dolgozik, mint csoportvezető teremőre.

Két házassága volt.

Első felesége Lichtenstein Márta, akitől elvált. Ebből a házasságából egy gyermeke született: Bárczay Anna.

Második házasságát 1946-ban kötötte. Felesége Tényes Magdolna. Ebből a házasságból két gyermek született: Bárczay Erzsébet és Bárczay András.

Dr. Bárczay János 1985. július 27-én halt meg Budapesten.

 

Jellemző életére az az idézet, amely a gyászjelentésben olvasható:

“Ama nemes harcot megharcoltam,

futásomat elvégeztem, a hitet

megtartottam…”

 

/Iskola alapítónk életútját Kardos Sándor magyar-történelem szakos tanár tollából olvashatjuk az iskola évkönyvében./