Bárczay János Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

,,Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam...,,

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Honlap Képzések

Az iskola képzési struktúrája

Nyomtatás

Letölthető formában: képzések Képzések 2016/2017


Képzéseink a 2019/2020-as tanévtől

Szakgimnáziumi tagozat (érettségit adó):

Mezőgazdasági ágazat szakgimnáziumi képzés. Az érettségi vizsgát követően 1 év alatt Állattenyésztő, állategészségügyi technikus végzettség szerezhető.

54 621 01                   4 + 1 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 54/Á

Mezőgazdasági ágazat szakgimnáziumi képzés. Az érettségi vizsgát követően 1 év alatt Mezőgazdasági technikus végzettség szerezhető.

54 621 02                   4 + 1 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 54/Mt

Erdészeti ágazat szakgimnáziumi képzés. Az érettségi vizsgát követően 1 év alatt Erdésztechnikus végzettség szerezhető.

54 623 02                   4 + 1 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 54/Er

Élelmiszeripari ágazat szakgimnáziumi képzés. Az érettségi vizsgát követően 1 év alatt Élelmiszeripari technikus végzettség szerezhető.

54 541 02                   4 + 1 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 54/É

Szakközépiskolai tagozat:

Gazda: 34 621 01                3 + 2 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 34/G

Állattartó szakmunkás: 34 621 05          3 + 2 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 34/Á

Családi gazdálkodó: 34 814 01                3 + 2 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 34/Csg

Erdészeti szakmunkás: 34 623 01                3 + 2 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 34/E

Húsipari termékgyártó: 34 541 03                3 + 2 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 34/H

Szakács: 34 811 04                3 + 2 év

Jelentkezési lapon feltüntetendő kód: 34/Sz

Megjegyzés:

Gazda szakképesítés után ráépülő szakmai képzés:

35 621 02 Biogazdálkodó: + 1 év

Felvételi követelmények:

A felvételi pontok számítása a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján történik

(magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia)

Idegen nyelvi oktatás: angol vagy német

Egyéb információ:

· Kollégiumi férőhely,

· Ösztöndíjprogramban való részvétel,

Mentor program: Út a szakmához, Út az érettségihez

· B, T kategóriás jogosítvány megszerzése (Mezőgazdasági technikus, Állattenyésztő és állategészségügyi technikus, Gazda, Erdészeti szakmunkás)

· Külföldi farmgyakorlaton való részvétel, stb…

Elérhetőség:

3881 Abaújszántó, Kassai út 22-24.

06/47/330075

SZAKGIMNÁZIUMI TAGOZAT (ÉRETTSÉGIT ADÓ):

ÁLLATTENYÉSZTŐ, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS:

54 621 01                   4 + 1 ÉV

A SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKBAN AZ ELSŐDLEGES CÉL AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS MELLETT A TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉNEK MEGALAPOZÁSA. EHHEZ AZONBAN AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁN „VÁLASZTOTT ÉRETTSÉGI TANTÁRGYKÉNT” KÖTELEZŐEN A MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATI ÉRETTSÉGI VIZSGÁT KELL TENNI, MELY EMELT SZINTŰ VIZSGÁNAK FELEL MEG.  ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS OKJ-S BIZONYÍTVÁNYT IS KAP, MELLYEL MUNKAKÖRT KÉPES BETÖLTENI. 13. ÉVFOLYAMON A TANULMÁNYOK EGY ÉV TECHNIKUS SZAKMAI KÉPZÉSSEL FOLYTATÓDIK, MAJD TECHNIKUS SZAKMAI VIZSGÁVAL ZÁRUL. A SIKERES ÉRETTSÉGI VIZSGA EGYENÉRTÉKŰ A MÁS ISKOLÁKBAN TETT ÉRETTSÉGI VIZSGÁKKAL. ÍGY A TANULMÁNYOK AKÁR FELSŐOKTATÁSBAN IS FOLYTATHATÓK, TETSZŐLEGESEN VÁLASZTOTT SZAKON.

ÉRETTSÉGI UTÁN LEHETŐSÉGEK: MUNKÁBA ÁLL VAGY TOVÁBBTANUL FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYBEN VAGY ELVÉGZI A 13. ÉVFOLYAMOT.

A BÁRCZAY JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, sZAKKÖZÉISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KÉPZÉSI HELYÉHEZ TARTOZIK A SÜVEGESI TANÜZEM, AMELY A SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉSEK BÁZISA, AHOL NAPI ÓRAREND SZERINTI, ÉS ÖSSZEFÜGGŐ (NYÁRI) GYAKORLATOK IS TELJESÍTHETŐK PEDAGÓGUS FELÜGYELETE MELLETT.

INTÉZMÉNYÜNK ÉVEK ÓTA, PARTNERISKOLAI KAPCSOLATOT ÁPOL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ISKOLÁKKAL. RENDSZERESEN RÉSZT VESZÜNK SZAKMAI VERSENYEKEN. TANULÓINK KÖZÜL MINDEN ÉVBEN 8-10 FŐ JUT EL NÉMETORSZÁGI FARMGYAKORLATRA (ERASMUS PÁLYÁZAT) ÚGY GONDOLOM, EZ MINDENKÉPPEN FIGYELEMRE MÉLTÓ SZAKMAI ÉS NYELVTANULÁSI LEHETŐSÉG.

A  2019-2020-AS TANÉVBEN AZ ALÁBBI SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁT TERVEZZÜK:

ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS

MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT

AZ ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS A MEZŐGAZDASÁG SZAKMACSOPORT, MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATÁBA TARTOZÓ KÉPZÉSEK

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0054

KÉPZÉSI IDŐ: 4+1 ÉV
9-12. ÉVFOLYAMON KÖZISMERETI TANTÁRGYAK ÉS A „MEZŐGAZDASÁG” ÁGAZATBA TARTOZÓ SZAKMAI TANTÁRGYAK OKTATÁSA FOLYIK.
A 12. ÉVFOLYAM VÉGÉN ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ZÁRUL (SZAKMAI ÉRETTSÉGI TANTÁRGGYAL IS).
A 13. ÉVFOLYAMON KIZÁRÓLAG SZAKMAI ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TANTÁRGYAK SZEREPELNEK, A VÁLASZTOTT ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS SZAKIRÁNYBAN. A 13. ÉVFOLYAM SZAKMAI VIZSGÁVAL ZÁRUL.

ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS

SZAKMAI TANTÁRGYAK 9-12. ÉVFOLYAMON:

FOGLALKOZTATÁS II., FOGLALKOZTATÁS I., ÁLLATTENYÉSZTÉS I., ANATÓMIA ÉS ÉLETTAN I-II., TAKARMÁNYOZÁSTAN, TAKARMÁNYNÖVÉNY-TERMESZTÉS, ÁLLATOK EGÉSZSÉGVÉDELME I-II., GAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK, GAZDÁLKODÁSI ALAPGYAKORLATOK, ÁLLATTENYÉSZTÉSI ALAPGYAKORLAT I-II., ÁLLATEGÉSZSÉGTAN GYAKORLAT, MŰSZAKI ISMERETEK, MŰSZAKI GYAKORLAT, MUNKAVÉDELEM I-II., ÁLLATTARTÁS, ÁLLATTARTÁS GYAKORLAT

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

AZ ÁLLATTENYÉSZTŐ ÉS ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS KÉPES A TERMELÉSI, ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN ÉS LEBONYOLÍTÁSÁBAN ÖNÁLLÓ FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE, KÖZÉPSZINTŰ VEZETŐI, VALAMINT MAGASABB IGÉNYŰ FIZIKAI MUNKAKÖRÖK ELLÁTÁSÁRA. A PIAC IGÉNYEINEK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ, HIGIÉNIKUS, A KÖRNYEZET- ÉS ÁLLATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL KÉSZÜLT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEKET ÁLLÍT ELŐ, MENEDZSELI A TERMELÉST. A MEZŐGAZDASÁGI TELEPEKEN ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOKBAN GAZDASÁGI ÁLLATOK ELHELYEZÉSÉVEL, FELNEVELÉSÉVEL, HÍZLALÁSÁVAL, SZAPORÍTÁSÁVAL FOGLALKOZIK. GONDOSKODIK AZ ÁLLATOK ELHELYEZÉSÉRŐL, SZERVEZI, ELVÉGZI, ILL. ELVÉGEZTETI AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI MUNKÁKAT. ELLENŐRZI, KARBANTARTJA, ÜZEMELTETI AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS GÉPEIT, ÉS AZ ÁLLATTARTÓ ÉPÜLETEKET.

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEINEK BIRTOKÁBAN GONDOSKODIK AZ ÁLLATOK SZAKSZERŰ, HIGIÉNIKUS ELHELYEZÉSÉRŐL, FELISMERI A BETEG ÁLLATOKAT. MUNKÁJA SORÁN SZOROS KAPCSOLATOT TART AZ ÁLLATORVOSSAL. SEGÉDKEZIK A BETEGVIZSGÁLAT, BETEGELLÁTÁS, SZŰRŐVIZSGÁLATOK, KÓRBONCOLÁS, SEBÉSZETI, SZAPORODÁSBIOLÓGIAI, JÁRVÁNYVÉDELMI, ÉLELMISZERHIGIÉNIAI ÉS EGYES HATÓSÁGI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN, VALAMINT ÁLLATJÓLÉTI, ÁLLATHIGIÉNIAI, PREVENCIÓS FELADATOKAT LÁT EL

A VÉGZETTSÉGGEL (5 ÉV) LEGGYAKRABBAN BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK:

ÉLŐÁLLAT MINŐSÍTŐ (MEZŐGAZDASÁGI), HÁZTÁJI MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS, KARANTÉN FELÜGYELŐ, MEZŐGAZDASÁGI LABORATÓRIUMI TECHNIKUS, TENYÉSZÁLLATTELJESÍTMÉNY-VIZSGÁLÓ, ÁLLATEGÉSZSÉGŐR, ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS, ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKUS,  ÁLLATKÓRHÁZI ÁPOLÓ, ÁLLATORVOSI SZAKSEGÉD (FELCSER), BETEGÁLLAT-GONDOZÓ,  ÖNÁLLÓ GAZDA; ŐSTERMELŐ; JUHTARTÓ ÉS – TENYÉSZTŐ; LÓTENYÉSZTŐ;  SERTÉSTARTÓ ÉS –TENYÉSZTŐ; SZARVASMARHATARTÓ  ÉS -TENYÉSZTŐ; TEHENÉSZ MŰSZAKVEZETŐ; BAROMFITARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ; KELTETŐGÉP-KEZELŐ; PULYKATENYÉSZTŐ

mEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS:

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0055

A Mezőgazdasági technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki,
gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít.
A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai
eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a
termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.A szakkepesites.hu tartalma


A szakképesítéssel rendelkező képes:

* mezőgazdasági vállalkozásban alkalmazottként technikusi tevékenységet folytatni, - piackutatáson alapulóan megtervezni, elindítani vállalkozását, - pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati források biztosítása útján működtetni vállalkozását, - anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni, - beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket, - a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait végezni, - szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést és tápanyagellátást végezni, - a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végezni, - a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését végezni, - környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni, - a mezőgazdasági termelés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni, - a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégezni, - mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni, - mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni.

ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS:

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0056

* Az Élelmiszeripari technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

* Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer
alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási
munkáiban vesz részt. Higiéniai és minőségbiztosítási tevékenységet láthat el.A szakkepesites.hu tartalma


* A szakképesítéssel rendelkező képes:

* A szakkepesites.hu tartalmaalapanyagokat, felhasznált anyagokat, félkész- és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni, - gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni, szükséges intézkedéseket megtenni, - munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni, - élelmiszeripari higiéniai tevékenységet végezni, - élelmiszergyártási tevékenységben részt venni, - élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni, végeztetni, - eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni, - technológiai utasításokat, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási, higiéniai előírásokat betartani és betartatni, - jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni, - gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni.

* ERDÉSZTECHNIKUS:

* TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0057

*

* Az Erdésztechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

* Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő
munkakörök, középszintű vezetői feladatok ellátása. Együttműködés a munkahelyi vezetőkkel, közreműködés
szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezése, irányítása.A szakkepesites.hu tartalma


* A szakképesítéssel rendelkező képes:

* A szakkepesites.hu tartalmaaz erdei ökoszisztéma élő tényezőit feltárni, - termőhely-feltárást végezni, - szaporítóanyagot előállítani, - erdősítést végezni, - erdőművelési munkákat végezni, - erdővédelmi feladatokat ellátni, - fakitermelést végezni, irányítani, - a munkavédelmi előírásokat betartani, - egyéb erdőhasználati tevékenységet végezni, - erdő- és fatömegbecslést végezni, - erdőgazdasági gépeket üzemeltetni és karbantartani, - területellenőrzést végezni, - vadvédelmi és vadgazdálkodási feladatokat ellátni, szervezni, - az élőhely fejlesztéséről gondoskodni, - vadásztatni és vadásztatást szervezni, - vadgazdálkodási vadászati berendezéseket létesíteni és karbantartani, - vadtenyésztést, vadbefogást végezni, - vadkárelhárítási feladatokat ellátni és szervezni, - a vadászati, vadgazdálkodási technikai eszközöket karbantartani, - a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos adminisztrációt elvégezni, és nyilvántartásokat vezetni, - természetvédelmi feladatokat ellátni.

SZAKKÖZÉPISKOLAI TAGOZAT:

GAZDA: 34 621 01                3 ÉV + 2 ÉV ÉRETTSÉGI

ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS: 34 621 05          3 ÉV      + 2 ÉV ÉRETTSÉGI

CSALÁDI GAZDÁLKODÓ 34 814 01 3 ÉV + 2 ÉV ÉRETTSÉGI

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS 34 623 01 3 ÉV + 2 ÉV ÉRETTSÉGI

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 34 541 03 3 ÉV + 2 ÉV ÉRETTSÉGI

SZAKÁCS 34 811 04 3 ÉV + 2 ÉV ÉRETTSÉGI

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYAINKBAN A SZAKMAI ISMERETEK MEGSZERZÉSE, ÉS A SIKERES SZAKMAI VIZSGA TÉTELE AZ ELSŐDLEGES. A 3 ÉV KÉPZÉS SORÁN, A GYAKORLATI FOGLALKOZÁSOK SZÁMA MAGAS, AZ ÖSSZES KÉPZÉSI IDŐ KB. 60-70 %-A. A TANULÓSZERZŐDÉSSEL FOLYTATOTT SZAKMAI GYAKORLATOK (ISKOLÁNK TANGAZDASÁGÁBAN, VAGY ESETLEG MÁS KÜLSŐ GYAKORLÓHELYEN) RENDSZERES HAVI BEVÉTELT JELENT A TANULÓK (CSALÁDJAIK) SZÁMÁRA. ENNEK MÉRTÉKÉT, JUTTATÁSÁNAK FELTÉTELIT JOGSZABÁLYOK ÍRJÁK ELŐ.

FONTOS! A SIKERES SZAKMAI VIZSGA UTÁN MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS IS INGYEN SZEREZHETŐ, VAGY TOVÁBBI 2 ÉV FELKÉSZÜLÉSSEL ISKOLÁNKBAN ÉRETTSÉGI VIZSGA TEHETŐ.

A BÁRCZAY JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA KÉPZÉSI HELYÉHEZ TARTOZIK A SÜVEGESI TANÜZEM, AMELY A SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉSEK BÁZISA, AHOL NAPI ÓRAREND SZERINTI, ÉS ÖSSZEFÜGGŐ (NYÁRI) GYAKORLATOK IS TELJESÍTHETŐK PEDAGÓGUS FELÜGYELETE MELLETT.

INTÉZMÉNYÜNK ÉVEK ÓTA, PARTNERISKOLAI KAPCSOLATOT ÁPOL HAZAI ÉS KÜLFÖLDI ISKOLÁKKAL. RENDSZERESEN RÉSZT VESZÜNK SZAKMAI VERSENYEKEN. TANULÓINK KÖZÜL MINDEN ÉVBEN 8-10 FŐ JUT EL NÉMETORSZÁGI FARMGYAKORLATRA (ERASMUS PÁLYÁZAT) ÚGY GONDOLOM, EZ MINDENKÉPPEN FIGYELEMRE MÉLTÓ SZAKMAI ÉS NYELVTANULÁSI LEHETŐSÉG.

A 2019/2020. TANÉVBEN AZ ALÁBBI SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK BEINDÍTÁSÁT TERVEZZÜK:

GAZDA
ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS

CSALÁDI GAZDÁLKODÓ

ERDÉSZETI SZAKMUNKÁS

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

SZAKÁCS

GAZDA

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0034

KÉPZÉSI IDŐ: 3 ÉV; 9-11 (11. OSZTÁLY ELVÉGZÉSE UTÁN VÉGÉN SZAKMAI VIZSGA)

AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TANTÁRGYAK ÓRASZÁMÁNAK ARÁNY A TELJES KÉPZÉSI IDŐTARTAM ALATT: 40-60%

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

A GAZDA ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI SZAKISMERETTEL, A MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁK VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELMÉLETI, FIZIKAI ÉS GYAKORLATI FELKÉSZÜLTSÉGGEL, VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES ALAPISMERETEKKEL IS RENDELKEZŐ MEZŐGAZDASÁGI SZAKEMBER, AKI A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSI MUNKÁKAT GAZDASÁGOS, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ

TECHNOLÓGIÁKKAL KÉPES ELVÉGEZNI

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES LESZ:

- TALAJ-ELŐKÉSZÍTÉST, VETÉST VÉGEZNI,

- A TALAJ TERMŐKÉPESSÉGÉNEK FENNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKAT ELLÁTNI,

- NÖVÉNYÁPOLÁST VÉGEZNI,

- ÉLELMEZÉSI CÉLRA TERMESZTETT NÖVÉNYT BETAKARÍTANI, TÁROLNI,

- TAKARMÁNYNÖVÉNYT BETAKARÍTANI, TARTÓSÍTANI, TÁROLNI,

- GYÜMÖLCS-, SZŐLŐ- ÉS ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI ALAPFELADATOKAT ELLÁTNI,

- TARTÁSTECHNOLÓGIAI FELADATOKAT VÉGREHAJTANI,

- ÁLLATOT TAKARMÁNYOZNI,

- ÁLLATJÓLLÉTI ÉS -HIGIÉNIAI FELADATOKAT VÉGREHAJTANI,

- ÁLLATOT SZAPORÍTANI,

- GÉPET, ÉPÜLETET, ÉPÍTMÉNYT KARBANTARTANI, EGYSZERŰ JAVÍTÁST VÉGEZNI,

- KÖRNYEZET-, TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT BETARTANI ÉS BETARTATNI,

- KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET VÉGEZNI,

- VÁLLALKOZÁSI, SZERVEZÉSI ÉS ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGET VÉGEZNI,

- ÖNÁLLÓ AGRÁRGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁST MŰKÖDTETNI,

- ALTERNATÍV JÖVEDELEM-KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATNI.

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL LEGJELLEMZŐBBEN BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR(ÖK), FOGLALKOZÁS(OK):

ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYTERMESZTŐ, ÖNÁLLÓ GAZDA, ŐSTERMELŐ

„A SZAKMAI VIZSGA MEGKEZDÉSÉNEK FELTÉTELE A MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓ VEZETÉSÉRE ÉRVÉNYES VEZETŐI ENGEDÉLY (T, ILLETVE C+E, C1+E KATEGÓRIA, VAGY B KATEGÓRIA).

A „GAZDA” KÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSE UTÁN TOVÁBBI EGY TANÉV ALATT MEGSZEREZHETŐ  A BIOGAZDÁLKODÓ VÉGZETTSÉG.

ÉRDEMES TUDNI, HOGY

· A GAZDA SZAKMAI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT, A KÉPZÉS TELJES IDEJE ALATT.

· A TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE ALAPVETŐEN A TANULMÁNYI EREDMÉNYTŐL FÜGG.

· A DIÁKOKKAL TANULÓSZERZŐDÉST KÖTÜNK A SZINTVIZSGA TELJESÍTÉSE UTÁN.

CSALÁDI GAZDÁLKODÓ:

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0035

A Családi gazdálkodó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között
megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával,
gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Intézkedik a
készletek, ételek, italok, takarmányok, vegyszerek stb. beszerzéséről, tárolásáról.
Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése,
gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak
szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.
Egyéneknek, családok, közösségek tagjainak mindennapi életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek-
és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási, kertészeti munkák stb.). Saját takarítási
feladatain túl külső takarítási munkákat is ellát. Gyűjti és szelektíven kezeli a családban, a munkahelyén
keletkező hulladékot.A szakkepesites.hu tartalma


A szakképesítéssel rendelkező képes:

* állattartás, növénytermesztés, kertészet mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani, - mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat saját felhasználásra és eladásra előkészíteni, árusítani, - kulturált életvitelt folytatni, - családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni, - családi pénzügyi tervet készíteni, - konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, - szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, - pályázatokat előkészíteni, - állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, - bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet, - gondozni a virágoskertet és a háziállatokat, - termények felhasználásának előkészítését, házi feldolgozását elvégezni, - ételt előkészíteni, házi jellegű, valamint speciális étrendi igényeknek megfelelő, diabetikus, vegetáriánus ételeket elkészíteni, - gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat gyűjteni, felhasználni, - árubeszerzést végezni, - szakhatóságokkal kapcsolatot tartani, - a családi étkezésekhez teríteni, ételt, italt felszolgálni, - gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, - háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, - munka- és környezetvédelmi szabályokat betartani, - dokumentációt vezetni, - készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani, - háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni, - csecsemő- és gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni, - segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével, - szelektív szemétgyűjtést megvalósítani, - lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni, - textíliák mosását, javítását végezni.

eRDÉSZETI SZAKMUNKÁS

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0036

Az Erdészeti szakmunkás szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Erdő- és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó, technikusi képzettséget nem igénylő, erdő- és vadgazdálkodás számára
szükséges biológiai és széleskörű műszaki, gyakorlati ismereteket és önálló munkavégzést igénylő terület.A szakkepesites.hu tartalma


A szakképesítéssel rendelkező képes:

* fakitermelési műveleteket elvégezni, - erdőművelési feladatokat megoldani, - vállalkozást indítani, működtetni, - motorfűrészeket, motoros adaptereket kezelni, - erő- és munkagépeket kezelni, karbantartani, - a munkavédelmi előírásokat betartani, - közelítőgépeket, rakodógépeket, felkészítőgépeket kezelni, - felismerni a legfontosabb fa- és cserjefajokat, - vadgazdálkodási berendezéseket készíteni, vadetetést végez

hÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ:

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0037

A Húsipari termékgyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek darabolása, csontozása,
formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése.A szakkepesites.hu tartalma


A szakképesítéssel rendelkező képes:

* átvenni a munkaterületet, - felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket, - betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat, - elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végezni, - darabolást, csontozást végezni, - másodlagos feldolgozást végezni, - félkész és késztermékeket készíteni, - hőkezelt húskészítményeket gyártani, - sózott, pácolt húskészítményeket gyártani, - nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártani, - húskonzervet készíteni, - befejező műveleteket végezni, - eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni, - betartani a tevékenységre vonatkozó higiéniai, minőségbiztosítási előírásokat, - alapméréseket végezni, - adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni, - a félkész vagy készterméket átadni a hűtő- vagy tároló raktárnak.

sZAKÁCS

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0038

A Szakács szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.A szakkepesites.hu tartalma


A szakképesítéssel rendelkező képes:

A szakkepesites.hu tartalmanapi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni felmérni a meglévő készletek mennyiségét árut átvenni előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat nyersanyagokat előkészíteni a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni különféle ételeket készíteni az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani, a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni a maradványokat kezelni a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni

ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA: 0033

KÉPZÉSI IDŐ: 3 ÉV; 9-11 (11. OSZTÁLY ELVÉGZÉSE UTÁN VÉGÉN SZAKMAI VIZSGA)

AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TANTÁRGYAK ÓRASZÁMÁNAK ARÁNY A TELJES KÉPZÉSI IDŐTARTAM ALATT: 40-60%

A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA:

AZ ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS FELADATA A GAZDASÁGI ÁLLATOK (SZARVASMARHA, JUH, KECSKE, SERTÉS, BAROMFIFAJOK) TARTÁSA, GONDOZÁSA, TAKARMÁNYOZÁSA, SZAPORÍTÁSA AZ ÁLLATHIGIÉNIAI, ÁLLATJÓLÉTI, MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK BETARTÁSA MELLETT. A SZAKMUNKÁS TOVÁBBI FELADATA AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEN AZ EGYSZERŰBB HIBAELHÁRÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ELVÉGZÉSE AZ ÉPÜLETEKEN, ÉPÍTMÉNYEKEN, VALAMINT AZ ÁLLATTARTÁS GÉPEIN.

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES:

- ÁLLATJÓLÉTI, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI FELADATOKAT ELLÁTNI,

-     ELVÉGEZNI A TAKARÍTÁSI, TISZTÍTÁSI ÉS FERTŐTLENÍTÉSI FELADATOKAT,

-     TAKARMÁNYOZNI, ETETNI ÉS ITATNI AZ ÁLLATOKAT,

-     GONDOZNI AZ ÁLLATOKAT,

-     ELVÉGEZNI A SZAPORÍTÁSI ÉS UTÓDGONDOZÁSI FELADATOKAT,

-     AZ ÁLLATTARTÁS GÉPEIT MŰKÖDTETNI, BEÁLLÍTANI, KARBANTARTANI,

-     ELVÉGEZNI AZ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK KARBANTARTÁSÁT,

-     ELVÉGEZNI A MUNKA-, TŰZ-, BALESET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOKAT,

-     VEZETNI AZ ÁLLATTARTÓ TELEP NYILVÁNTARTÁSAIT, BIZONYLATAIT,

-     PIACI ISMERETEI RÉVÉN ELVÉGEZNI A BESZERZÉSSEL ÉS ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOKAT

A SZAKKÉPESÍTÉSSEL LEGJELLEMZŐBBEN BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR(ÖK), FOGLALKOZÁS(OK):

GÉPI FEJŐ

JUHGONDOZÓ

SERTÉSGONDOZÓ

SZARVASMARHA-GONDOZÓ

TEHENÉSZ

BAROMFIGONDOZÓ

BAROMFITARTÓ ÉS -TENYÉSZTŐ

KELTETŐGÉP-KEZELŐ

KELTETŐÜZEMI DOLGOZÓ

ÉRDEMES TUDNI, HOGY

· A DIÁKOKKAL TANULÓSZERZŐDÉST KÖTÜNK A SZINTVIZSGA TELJESÍTÉSE UTÁN.

NYÍLT NAPOK IDŐPONTJA: 2018. NOVEMBER 9.

IDEGEN NYELV OKTATÁSA: AZ ANGOL ÉS A NÉMET NYELV KÖZÜL VÁLASZTHATNAK A JELENTKEZŐK.

FAKULTÁCIÓK, SZAKKÖRÖK: SZÁMÍTÁSTECHNIKA, ÉRETTSÉGI TÁRGYAKBÓL VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS, JOGOSÍTVÁNY MEGSZERZÉSE, SPORT, STB.

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYET TANULÓINK SZÁMÁRA AZ ISKOLA SAJÁT KOLLÉGIUMÁBAN BIZTOSÍTUNK.

EGYÉB INFORMÁCIÓK: ISKOLÁNK FOGADJA A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ TANULÓKAT, VALAMINT A PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKAT. A JELENTKEZÉSI LAPHOZ A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYT