Kedves Szülők! Kedves leendő Bárczay-sok!

 

A beiratkozás dátuma: 2020. június 23. 8 órától

 

Aki nem tud személyesen megjelenni kérem, hogy elektronikusan küldje meg az alábbi dokumentumokat a titkar@amszi.sulinet.hu email címre.

  • A sikeresen elvégzett általános iskolai bizonyítvány fénymásolatát (8. évfolyam)
  • a tanuló TAJ száma
  • a tanuló személyi igazolványa
  • a tanuló születési anyakönyvi kivonata
  • az Okmányirodában elkészített NEK adatlap a diákigazolvány igényléséhez
  • ha van, határozat a sajátos nevelési igényről (dislexia, disgraphia, diskalkulia) /SNI/ és a szakértői bizottság által elkészített megújított „intézménykijelölési határozat”
  • ha van, a „Halmozottan Hátrányos Helyzet” –ről szóló jegyzői határozatot /HH; HHH/

 

 

A kötelező orvosi alkalmassági vizsgálat időpontjáról tájékoztatást adunk a beiratkozásról.

 

A kollégiumba felvételt nyert tanuló a beköltözéshez hozzon magával igazolást a körzeti orvostól, mely szerint “fertőző betegségben nem szenved, az elmúlt időszakban családjában sem volt fertőző megbetegedés, közösségben elhelyezhető“.(Orvosi igazolással nem rendelkező tanuló nem költözhet be a kollégiumba!)

Intézményünk lehetőséget biztosít a tanév első hetében a dokumentumok pótlására.

Amennyiben gyermeke iskolai oktatásával, kollégiumi ellátásával kapcsolatban további tájékoztatásra van szüksége, szívesen állunk a kedves szülő rendelkezésére, minden nap az iskola titkárságán a 06-47/330-075 telefonszámon, illetve titkar@amszi.sulinet.hu e-mail címen.

Gergely Attila

igazgató